מדיניות הרייך השלישי

בתיה דביר, היסטוריונית מתמחה בחקר השואה.

שלושת המפגשים יוקדשו לשני הנרטיבים ההיסטוריוגרפיים הבולטים, המנסים - כל אחד לשיטתו - לתת הסבר מקיף ועקבי למדיניות גרמניה הנאצית בשנים 1933 - 1945. במסגרת הסדרה נעמוד על ההבחנות השונות לגבי מבנה המשטר, תהליכי קבלת ההחלטות במשטר הנאצי ומקומו של היטלר בעיצוב מדיניות גרמניה.

מדיניות הרייך השלישי -בתיה דביר

מדיניות הרייך השלישי -בתיה דביר

יום שני 3.2.14

בשעה 11:00

3/02/2014 11:00
מדיניות הרייך השלישי - בתיה דביר.

מדיניות הרייך השלישי - בתיה דביר.

יום שני 17.2.14

בשעה 11:00

17/02/2014 11:00
מדיניות הרייך השלישי - בתיה דביר.

מדיניות הרייך השלישי - בתיה דביר.

יום שני 3.3.14

בשעה 11:00

3/03/2014 11:00
דרונט בניית אתרים
רח' הנוטע 4 כפר שמריהו | weil@kfar.org.il | 09-9569430
עבור לתוכן העמוד